Детското зрение през първите шест години

Развитието на очите и всички зрителни функции (включително координацията на окото с мозъка) се формира през първите 6 години след раждането. При раждането си, бебето има функциониращо, но силно ограничено зрение. Зрителната острота, цветоусещането и контрастната чувствителност са налице, но са изключително слабо развити. Бебето реагира на светлинни източници и може да движи очите си само в хоризонтална посока.

Между шестата и дванадесетата  седмица бебето вече може да фиксира обекти и да разпознава цветове. Неговата зрителна дистанция е приблизително 30 см. На тази възраст, бебетата често се дразнят от силна светлина.

След четвъртия месец, очите на бебето могат да проследяват внезапни и бързи движения (например движенията на майката в стаята). От този период то започва да разпознава обекти на по-голямо разстояние, но собственият му свят остава свързан единствено с неговото тяло и всичко, което се намира в непосредствена близост. Нормалната конвергенция на очите ( възможността за гледане наблизо) се развива едва след шестия месец.

До дванадесетия месец, детето достига 60% от зрителната острота. То вече може да вижда на по-голямо разстояние, да разпознава детайли и да възприема ярки цветове. Погледът му може да проследява бързи движения.

Осемнадесет месеца след раждането, зрителната функция се усъвършенства, въпреки че зрителната острота все още е по-ниска (40% до 60% от нормалната). Разпознаването на по-бледите цветове и светлосенки е трудно.

Между третата и шестата година, децата достигат до пълно развитие на зрителните си функции.

 Доброто зрение способства за нормалното израстване! 90% от това, което децата научават, е директно свързано с това, което виждат.
Някои зрителни дефекти могат да бъдат коригирани, ако се открият навреме!
Страбизъм – Кривогледство. Очите не гледат успоредно в една посока.
Преди третия месец: ако кривенето не  е постоянно – не е опасно! Очните мускули трябва да се научат да се координират.
След третият месец : необходима е консултация с офталмолог.
Кривогледството може да се коригира с очила и понякога с операция.
Амблиопия
Намалено зрение на едното око, вероятно вследствие на кривогледство или различни диоптри на двете очи. На пръв поглед не личи, че детето вижда само с едното око, тъй като зрението му е добро. Ако това се установи преди шестия месец, въстановяването на зрението в  по-слабото око е лесно и в повечето случаи успешно.
След първата година, зрението се въстановява по-бавно и вероятността за успех е около 50%.
Подобряване на зрението може да се постигне чрез носене на корекционни лещи, закриване на едното(по-доброто) око и натоварване на по-слабото, и при необходимост – чрез хирургическа намеса.
Най-често срещаните зрителни дефекти:
Хиперметропия
Децата виждат добре надалече, но се затрудняват на близо разстояние. Може да се оплакват от главоболие, да имат зачервяване на очите, чести ечемици, необичайна преумора и да проявяват свръхактивност.
Миопия
Децата виждат лошо надалече. Оплакват се, че не виждат телевизионния екран и написаното на дъската в училище, трудно следят топката при игра. Предпочитат занимания, които изискват гледане наблизо.
Астигматизъм
Образът е деформиран, не се различава контрастът между вертикалните, хоризонталните или скосените линии.
Наблюдавайте развитието на зрението на децата, насърчавайте усвояването на правилните навици като гледане на телевизия най-малко от 3 метра, при работа с компютър, отстояние от минимум 40 см., четене и писане при добра светлина  с правилна поза и удобна позиция.
kwiat.bg