Сферично изкривяване

Сферичното изкривяване е неспособността на окото да фокусира едновременно светлинните лъчи, които минават през центъра и периферията на зеницата. Сферичното изкривяване може да не засегне остротата на зрението, но влияе върху качеството му. То е естествено явление за окото ( вродено), но може също да бъде предизвикано от недобра корекция при носене на контактни лещи или очила (изкуствено причинено).

Деветдесет процента от всички хора имат сферично изкривяване, дори и тези с острота на зрението 20/20. Въпреки, че проблемът със сферичното изкривяване не е новост, по възможността за коригирането му се работи в технологиите за производство на контактни лещи.

Все повече модели лещи имат асферичен оптичен дизайн, благодарение на който се коригира както вроденото, така и предизвиканото от външни фактори сферично изкривяване. А резултатът е по-контрастно и по-ясно виждане