Късогледство

Късогледството(миопия) е най-често разпрастраненият вид зрителна аномалия, при която образите са мътни и нефокусирани и липсва зрителна острота на далече, като в същото време предмети разположени на по-близко разстояние се визуализират значително по-ясно.

Причина за това е че светлинните лъчи се пречупват и проектират преди да достигнат ретината а също причина е и неравност по роговицата, като  резултатът е слабо фокусиран образ, при който се вижда като в мъгла. Съпътстващи симптоми са взиране, присвиване на очите, напрежение в очите, главоболие. Често се препоръчва при работа, четене и други дейности, през определен интервал от време да се фокусират предмети на различно разстояние с цел почивка за акомодацията.

Често късогледството се проявява в училищна възраст  дори и по-рано. Късогледството нерядко е придружено и с астигматизъм. Временната корекция на този вид зрителна аномалия е възможна посредством очила или контактни лещи.